Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty Cp IQ Việt Nam

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Bà Nguyễn Phương Lan

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0936806198

 

Fax:

 

Email:iqvietnamls@gmail.com

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tự thương mại

 

Địa chỉ:Số 9 đường Mỹ Sơn, P. Vĩnh Trại, TPLS