Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP Phát triển tài năng trẻ LS

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Duyên

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:091306917

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Tổ chức sự kiện, đào tạo, PT năng khiếu

 

Địa chỉ:Số 2 đường Tam Thanh, P. Tam Thanh, TPLS