Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty Lô hội

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Phạm Văn Cường

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253777778

 

Fax:

 

Email:Cuongdaigia.FLP@gmail.com

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp

 

Địa chỉ:46 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội