Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP Phát triển Công Mẫu Sơn

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Đoàn Quyết Chiến

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0988888036

 

Fax:

 

Email:doantue@yahoo.com

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Chăn nuôi, trồng trọt, SX rượu, bia, nước uống đống chai

 

Địa chỉ:Thôn Lục Bó, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, T Lạng Sơn