Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty Cp Nội thất Trường Hằng

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Vũ Xuân TRường

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:01274135168

 

Fax:

 

Email:noithatquangchau@gmail.com

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:SX, kinh doanh các sản phẩm nội thất

 

Địa chỉ:299 Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, TPLS