Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH MTV Vũ Đạt

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Vi Văn Oanh

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:XNK

 

Địa chỉ:51 Nguyễn Thế Lộc, P. Hoàng Văn Thụ, TPLS