Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty Điện lực Lạng Sơn

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Vi Lê Thành

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253870078

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Điện

 

Địa chỉ:109 Trần Đăng Ninh, P. Tam Thanh, TPLS