Thông tin doanh nghiệp

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT CNLS

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Bế Văn Ánh

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Tiền tệ

 

Địa chỉ:Số 1 Hoàng Văn Thụ, P Chi Lăng, TPLS