Thông tin doanh nghiệp

 

Nhà may Minh Tâm

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Bà Lê Minh Tâm

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:Fax: 3717251

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:May áo dài

 

Địa chỉ:Số 31 Nhị Thanh, P. Tam Thanh, TPLS