Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH MTV Thành An

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Nông Ngọc Trung

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0983289488

 

Fax:

 

Email:Thanhantt100@gmail.com

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:XNK, thương mại, bất động sản, nhà hàng..

 

Địa chỉ:Số 100 đường trục chính, của khẩu Tân Thanh, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn