Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP Sản xuất bồn tắm ICF

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Nguyễn Tam Tư

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0985356868

 

Fax:

 

Email:Icf0912880888@gmail.com

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất thiết bị vệ sinh

 

Địa chỉ:125 Trần Phú, P. Hoàng Văn Thụ, TPLS