Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH TM và DVDL Thành Đạt

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Vi Văn Phượng

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253878556

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Thương mại, xuất nhập khẩu

 

Địa chỉ:Số 11 ngõ 12 Đường Bắc Sơn - TP Lạng Sơn