Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH Nhất Sơn

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Quản Trung Thành

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253711711

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Máy tính

 

Địa chỉ:Ki ốt số 8 Sân vận động Đông Kinh, TP Lạng Sơn