Thông tin doanh nghiệp

 

Ngân hàng Techcombank

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện:

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0989548474

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Tài chính, tiền tệ

 

Địa chỉ:41 Lê Lợi ,P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn