Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP 280

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Bà Trịnh Thị Diệu Hương

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253890665

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

Địa chỉ:Số 199 Nguyễn Du,, P. Đông Kinh, TPLS