Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH Tuấn Anh

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Đào Văn Hải

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0903418868

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất thước dây

 

Địa chỉ:Km2 ngõ 5, Trần Quang Khai, TPLS