Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH Khánh Hưng

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Vũ Xuân Yên

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:TM. XNK

 

Địa chỉ:Số 230 Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, TPLS