Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP Lâm sản Thịnh Lộc Shinec

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Lê Minh Tuân

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0913277118

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Khai thác chế biến gỗ

 

Địa chỉ:Thôn Tân Thành, xã Đồng Tâm, Huyện Hữu Lũng, T. Lạng Sơn