Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty Cp xây dựng Thành Sơn

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Phạm Văn Đương

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0912578115

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Xây dựng

 

Địa chỉ:170 Ngô Quyền, P. Đông Kinh, TPLS