Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH Trường Thịnh

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Bà Trần Bích Hằng

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253871350

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Xây dựng

 

Địa chỉ:105 Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TPLS