Thông tin doanh nghiệp

 

DNTT vàng bạc Mai Chung

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Hòa

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253870502

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:TM

 

Địa chỉ:35 Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TPLS