Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty Cp Kiến Trúc và phát triển xây dựng

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Phạm Đình Phong

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253812503

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Xây dựng

 

Địa chỉ:Phú Lộc 3, P. Hoàng Văn thụ, TPLS