Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH 1TV Hoa Đăng

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Đinh Văn Mạnh

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0972968888

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Thương mại

 

Địa chỉ:Khu tái định cư Phai Luông, P.Chi Lăng, Tp.Lạng Sơn