Thông tin doanh nghiệp

 

DN tư nhân tiệm vàng Hoàng Phương

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Bà Trần Thị Mão

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0989.750.409

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Thương mại

 

Địa chỉ:Số 124 Đ.Trần Đăng Ninh, P.Hoàng Văn Thụ, Tp.Lạng Sơn