Thông tin doanh nghiệp

 

công ty CP xây lắp TM Lạng Sơn

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Hà Quang Hiệp

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253.872.992

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:TM, XNK

 

Địa chỉ:68B, Đ.Trần đăng Ninh, P.HVT, TPLS