Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH Thiên An

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Hồ Minh Dùng

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:TM

 

Địa chỉ:Số 02 Đ.Chu Văn An, P.Vĩnh Trại, Tp.Lạng Sơn