Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP ĐT&PT du lịch Lạng Sơn

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện:

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

Địa chỉ:Số 68 Ngô Quyền, P.Vĩnh Trại, Tp.Lạng Sơn