Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP Thành Đô

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện:

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

Địa chỉ:Tổ 4 khối 5, thị trấn Cao Lộc, H.Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn