Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP Thương mại Nhị Thanh

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện:

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

Địa chỉ:Số 17 Đ.Nhị Thanh, P.Tam Thanh, Tp.Lạng Sơn