Giới thiệu

Ban chấp hành hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ bầu cử

Nam

Nữ

1

Ông Bá Nhiên

1949

 

10/10

Cử nhân kinh tế

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

2

Ông Lại Quốc Toản

1960

 

10/10

Học viện kỹ thật quân sự

Giám đốc công ty CP Tập đoàn Đầu tư và xây dựng Phú Lộc

Phó Chủ tịch

3

Ông Hoàng Minh Vũ

 

1970

 

12/12

Cử nhân kinh tế

Giám đốc công ty TNHH Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch

4

Ông Nguyễn Đình Văn

 

1956

 

10/10

Thạc sỹ

Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn

Phó Chủ tịch

5

Ông  Nguyễn Quốc Vương

1965

 

10/10

 

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn

Phó Chủ tịch

6

Ông Đào Trọng Tâm

1950

 

10/10

Kỹ sư cơ khí nông nghiệp

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn

Ủy viên BTV

Chánh Văn phòng

7

Ông Hồ Phi Dũng

1962

 

10/10

Cử nhân

Giám đốc công ty CP Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn

Ủy viên BTV

8

Bà Lê Minh Tâm

 

1965

12/12

Nghệ thuật quân đội

Chủ nhà may Minh Tâm

Ủy viên BTV

9

Ông Nguyễn Tiến Hùng

1946

 

10/10

Đại học mỏ địa chất

Giám đốc Công ty TNHH THương mại Đại Việt

Ủy viên BTV

10

Ông Vũ Đức Hạ

1950

 

10/10

Đại học

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Hâm Thiên Lạng Sơn

Ủy viên BCH

11

Ông Huỳnh Văn Long

1965

 

12/12

Trung cấp kỹ thuật

Giám đốc công ty TNHH Bảo Long

Ủy viên BCH

12

Ông Hoàng Hữu Công

1969

 

12/12

Th.S Kinh tế

Giám đốc ngân hàng TMCP Công Thương CN Lạng Sơn

Ủy viên BCH

13

Ông Nguyễn Thanh Vân

1956

 

10/10

Đại học

Tổng Giám đốc công ty CP Vật tư nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên BCH

14

Ông Vũ Ngọc Tuấn

 

1959

 

10/10

Kỹ sư xây dựng

Giám đốc công ty TNHH Chi Lê

Ủy viên BCH

15

Ông Lý Xuân Thanh

1961

 

10/10

Đại học

Giám đốc công ty Thương mại Lạng Sơn

Ủy viên BCH

16

Ông Nguyễn Hoàng Phương

 

1959

 

10/10

Cử nhân kinh tế

Giám đốc Bảo Minh Lạng Sơn

Ủy viên BCH

17

Ông Đàm Hồng Quang

1976

 

12/12

Kỹ sư xây dựng

Giám đốc công ty TNHH Đàm Quang Minh

Ủy viên BCH

18

Ông Bùi Văn Phúc

1960

 

10/10

ĐH Thể dục thể thao

Giám đốc công ty CP Động lực Thành Phát

Ủy viên BCH

19

Ông Vi Lê Thành

1960

10/10

 

Đại học kỹ thuật điện

Giám đốc công ty Điện lực tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên BCH

20

Bà Vi Thị Tuyến

 

 

 

1968

12/12

Đại học

Giám đốc công ty CP Non nước

Ủy viên BCH

 

 

21

 

Ông Trần Việt Di

1962

 

10/10

Cử nhân kinh tế

Giám đốc công ty Cp Du lịch Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Ủy viên BCH

22

Ông Đinh Trọng Cảnh

 

1950

 

10/10

Trung cấp

Giám đốc công ty TNHH Huy Hoàng

Ủy viên BCH

23

Ông Bế Viết Ánh

1962

 

10/10

Đại học tài chính kế toán

Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn

Ủy viên BCH

24

Ông Nguyễn Văn Lợi

1964

 

10/10

Cử nhân kinh tế

Giám đốc công ty CP Tư vấn xây dựng Lạng Sơn

Ủy viên BCH

25

Ông Nguyễn Hữu Chung

1956

 

10/10

Cử nhân kinh tế

Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn

Ủy viên BCH

26

Ông Hoàng Văn Hải

1967

 

10/10

Kỹ sư xây dựng cơ bản

Giám đốc công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn

Ủy viên BCH

27

Ông Nguyễn Hồng Cương

1972

 

12/12

 

Phó Giám đốc công ty TNHH Xuân Cương

Ủy viên BCH

28

 Bà Phạm Thị Thu

 

1976

 

12/12

 

Giám đốc công ty TNHH Thu Công

Ủy viên BCH

29

Bà Nguyễn Thị Ngà

1968

 

12/12

 

Giám đốc công ty TNHH Sản xuất và TM Hùng Vương

Ủy viên BCH