Kinh tế

  • Sự khác nhau giữa nhà giàu Mỹ và Trung Quốc

    Người giàu Trung Quốc trẻ, sính bất động sản và chủ yếu tập trung ở các thành phố ven biển. Trong khi đó, người Mỹ lại phân bố đồng đều trên cả nước và hoạt động nhiều trong lĩnh vực công nghệ.

    10-06-2020


Doanh nghiệp tự giới thiệu

  • Lãnh đạo HH DN LS thăm chúc Tết các doanh nghiệp thành viên

    Nhân dịp xuân Quý Tỵ, nhằm chia sẻ động viên, khích lệ các doanh nghiệp, vừa qua ngày 29/1/2013, Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thăm, chúc tết 02 doanh nghiệp hội viên là Công ty TNHH Hưng Thịnh và Công ty CP Sao vàng.

    18-02-2013