Xuất bản ngày:10/6/2020 15:15:10

Sự khác nhau giữa nhà giàu Mỹ và Trung Quốc

Người giàu Trung Quốc trẻ, sính bất động sản và chủ yếu tập trung ở các thành phố ven biển. Trong khi đó, người Mỹ lại phân bố đồng đều trên cả nước và hoạt động nhiều trong lĩnh vực công nghệ.

 Website CNPolitics gần đây đã công bố bản nghiên cứu sự khác biệt giữa người giàu tại hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Mỹ, theo số liệu từ Forbes. Tuy chưa thể tính hết những cá nhân có tài sản không được công bố, báo cáo này cũng hé lộ rất nhiều kết quả so sánh thú vị.

1. Nhà giàu Mỹ nhiều của cải hơn

Tổng tài sản của top 400 người giàu nhất Trung Quốc là 2.660 tỷ NDT (426,8 tỷ USD). Trong khi đó, con số này tại Mỹ lại gấp gần 4 lần với 10.635 tỷ NDT (1.706 tỷ USD).

2. Người giàu Mỹ phân bố đồng đều trên cả nước

Doanh nhân tại vùng ven biển Trung Quốc hưởng lợi rất nhiều từ chính sách khuyến khích phát triển và nhanh chóng leo lên hàng ngũ người giàu. 9 cá nhân đầu tiên trong danh sách tỷ phú Trung Quốc của Forbes đều từ các tỉnh này. Trái lại, người giàu Mỹ sống rải rác trên khắp cả nước. Trừ California và New York, các vùng còn lại có rất ít sự khác biệt.

3. Nhà giàu Trung Quốc trẻ hơn

Từ năm 1992