Xuất bản ngày:20/2/2013 15:17:31

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, nhiệm kì 2012-2017

Ngày 18/1/2013, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa 1 (nhiệm kỳ 2012 – 2017). Đến dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn và 23/29 thành viên Ban chấp hành.

 Hội nghị Ban chấp hành lần hai bao gồm các nội dung như: báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội trước trong và sau Đại hội; thảo luận phương hướng hoạt động năm 2013 và phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các ban của Hiệp hội.

          Ngay sau khi Đại hội, Hiệp hội đã ổn định trụ sở và đi vào hoạt động, xây dựng các nội dung chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, Xây dựng các quy chế quản lý, điều hành Hiệp hội, các phòng ban chuyên môn phục vụ hoạt động của Hiệp hội; theo đó, Hiệp hội đã xây dựng thành 6 bộ phận bao gồm: Văn phòng Hiệp hội, Ban tổ chức và hội viên, Ban kinh tế đầu tư, Ban đào tạo, tư vấn và hỗ trợ, Ban thi đua khen thưởng và công tác xã hội, Ban tài chính – hậu cần. Mỗi ban có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, do các thành viên Ban chấp hành đảm nhận để thực hiện các hoạt động cụ thể của Hiệp hội.

Tại hội nghị đã có 11 ý kiến thảo luận đóng góp vào phương hướng hoạt động của Hiệp hội và cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các ban; Qua những ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chấp hành, Thường trực Hiệp hội sẽ tiến hành thảo luận và cân nhắc kỹ, bố trí hợp lý với tình hình thực tế;  Về phương hướng hoạt động Ban Thường vụ sẽ tiếp thu những ý kiến thảo luận bổ sung vào phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong năm 2013.

Trong thời gian tới, sẽ tổ chức đi thăm, chúc tết nắm bắt một số những khó khăn của doanh nghiệp, trên cơ sở đó phối hợp với các cơ quan ban ngành tìm cách tháo gỡ, làm cầu nối, giúp doanh nghiệp và đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin của doanh nghiệp đăng trên Website của Hiệp hội, trước hết, yêu cầu các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội cung cấp thông tin để đăng trên Website.