Xuất bản ngày:9/8/2013 15:49:07

Hội nghị tập huấn: Tạo lập, phát triển thương hiệu và áp dụng mã số, mã vạch trên thương phẩm” cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/4, Tại hội trường UBND thành phố Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Sở Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “Tạo lập, phát triển thương hiệu và áp dụng mã số, mã vạch trên thương phẩm” cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

 Đây là nội dung thiết thực với các doanh nghiệp, nhằm giúp cho doanh nghiệp định hướng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh khai thác và bảo vệ quyền sở hữu đối với các sản phẩm, dịch vụ, góp phần xây dựng thương hiệu và tạo lập chỗ đứng vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã được các chuyên gia của Cục sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ, chuyên gia của Tổng cục tiêu chuẩn, đo lường chất lượng Việt Nam và các chuyên gia Trường ĐH Kinh tế quốc dân giới thiệu về các khái niệm thương hiệu, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu, sản phẩm và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu sản phẩm; chiến lược phát triển thương hiệu, các giải pháp đăng ký, về đăng ký mã số mã vạch đối với sản phẩm cùng các lợi ích khi đăng ký sử dụng mã số, mã vạch và một số nội dung khác.