Xuất bản ngày:23/8/2013 16:53:42

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2013

 

Ngày 28/6, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức sơ kết hoạt động công tác của Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đ/c Lý Vinh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tuy mới thành lập và đi vào hoạt động, nhưng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm đến xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Hiệp hội, thăm và làm việc tại các doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp hội viên để từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định. Ngoài ra do biến động của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, về thị trường, về công nghệ, Hiệp hội đã thực hiện vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và các cơ quan hữu quan của tỉnh vận động, tạo điều kiện để doanh nghiệp và ngân hàng cùng gặp gỡ, trao đổi, tìm tiếng nói chung, tạo thuận lợi cho vay vốn. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng phối hợp cùng với Trường doanh nhân, các trung tâm đào tạo kiến thức về kinh tế, tài chính tổ chức các khóa học giúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức trong quản lý điều hành, từ đó mở rộng mối quan hệ, cơ hội hợp tác đầu tư. 

Cùng với việc quan tâm tới các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2013, Hiệp hội đã chủ động phát động và cùng các doanh nghiệp hội viên làm tốt công tác xã hội từ thiện, nhân đạo, trong 6 tháng đầu năm đã tặng quà, ủng hộ cho các quỹ, các hộ nghèo, học sinh nghèo được trên 1,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lý Vinh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2013, đồng thời nhấn mạnh trên cơ sở các chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm tới việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách ưu đãi về vốn các điều kiện khác giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đó có những thủ tục liên quan đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra quan tâm xây dựng những biện pháp, cơ chế thiết thực cho doanh nghiệp trong khâu giải phóng mặt bằng và cấp mặt bằng sạch cho doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh. Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò là tổ chức đại diện quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp trên địa bàn, là cầu nối thiết thực giữa doanh nghiệp với tỉnh để từ đó giúp tỉnh nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Tại buổi sơ kết Hiệp hội đã kết nạp thêm 18 hôi viên mới.