Xuất bản ngày:13/11/2013 14:43:23

Hội thảo “Các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

    Ngày  04/11/2013, Ban tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2013) đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Tham dự buổi Hội thảo về phía Trung Quốc có ông Mã Kế Hiến, Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc; ông Khang Khải, Phó Thị trưởng Thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc; đại diện lãnh đạo  huyện Bằng Tường, Lang Châu, Ninh Minh; về phía Lạng Sơn có ông Vũ Hồng Thủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; ông Hoàng Minh Trường Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nghiệp và đại diện các phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh Hội thảo

          Tại buổi Hội thảo các đại biểu đã được nghe các tham luận của Sở Thương mại Quảng Tây – Trung Quốc; Chính phủ nhân dân Thành phố Sùng Tả về các vấn đề:  Phối hợp xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng – Bằng Tường, một mô hình phát triển mới; Tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động Xuất nhập khẩu qua biên giới Quảng Tây, Trung Quốc – Lạng Sơn, Việt Nam, cơ hội và thách thức. Về phía Lạng Sơn các đại biểu cũng đã được nghe các tham luận của Sở Công thương; Vụ Thương mại biên giới và Miền núi – Bộ Công Thương; Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan Lạng Sơn; các doanh nghiệp về các vấn đề: Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Một số xu thế  và định hướng phát triển Thương mại – xuất nhập khẩu  biên giới, cơ hội và thách thức đối với hoạt động này tại tỉnh Lạng Sơn; Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của công tác quản lý cửa khẩu nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Một số giải pháp của Doanh nghiệp Lạng Sơn trong hợp tác và thúc đẩy hoạt động  kinh doanh xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc; Vấn đề nông sản Việt Nam trong công tác xuất nhập khẩu; Vấn đề sản xuất, xuất nhập khẩu chè, giới thiệu chè sạch xuất nhập khẩu.

          Hội thảo “Các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn” là hoạt động với mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại biên giới giữa Lạng Sơn và Quảng Tây – Trung Quốc phát triển hơn nữa, thúc đẩy mối quan hệ buôn bán và trao đổi hàng hóa qua biên giới giữa hai bên phát triển nhanh và bền vững; đưa hoạt động biên mậu trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Lạng Sơn và Quảng Tây đạt 03 tỷ USD vào năm 2015 và có sự tăng trưởng từ 15 -17%/năm vào thời gian tiếp theo; đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu đã được xác định nêu trên thông qua các định hướng, nghiên cứu được tham gia, trao đổi và tham luận tại Hội thảo của các vị khách đến từ các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ban ngành của tỉnh, đại biểu phía Trung Quốc, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp hai bên với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hợp tác, trao đổi và đề xuất những giải pháp thiết thực và khả thi để triển khai các bước đi, lộ trình nhằm khai thác tốt nhất lợi thế, phát huy thế mạnh của hai bên cùng phát triển./.