Xuất bản ngày:16/1/2014 15:17:24

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

 

 

Chiều 7/1/2014, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013, đề ra phương hướng hoạt động năm 2014

Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị
 

Qua báo cáo của Ban Chấp hành Hiệp hội, sau một năm được kiện toàn và thành lập đầy đủ những phòng,ban chuyên môn với nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng cụ thể. Qua đó, đã đưa hoạt động của Hiệp hội đi vào nền nếp, quy củ và chuyên nghiệp. Trong năm 2013, Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường để các doanh nghiệp được giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, tổ chức tập huấn theo các chuyên đề giúp doanh nghiệp lựa chọn ý tưởng kinh doanh phù hợp, nâng cao kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, cập nhật thông tin về kinh tế và trao đổi kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. Hiệp hội đã hoàn thiện Website, thành lập Câu lạc bộ doanh nhân nữ trực thuộc Hiệp hội, tạo điều kiện cho các nữ doanh nhân phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Lạng Sơn vững mạnh, tuyên truyền vận động để phát triển hội viên mới thông qua nhiều hình thức phong phú, phương pháp hoạt động có hiệu quả, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào tổ chức Hội; có giải pháp giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn trong phạm vi cho phép, tăng cường tham mưu với chính quyền các cấp, các ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện cho Hiệp Hội nói chung và các doanh nghiệp hội viên nói riêng hoạt động. Trong năm 2013 Hiệp hội Hiệp hội đã kết nạp thêm gần 50 hội viên mới nâng tổng số hội viên của Hiệp hội lên 300 doanh nghiệp.
Hội cũng đã tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo tập huấn giúp doanh nghiệp hội viên nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về vốn, đẩy mạnh các hoạt độngliên doanh, liên kết hợp tác phát triển với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tích cực tham gia hội chợ thương mại nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp...Qua đó, các doanh nghiệp hội viên đã từng bước vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất kinh doanh có hiệu quả.  Đã có 3 hội viên được nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu; một hội viên vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ và một hội viên được nhận giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã có 32 doanh nghiệp được nhận Bằng khen, 6 doanh nghiệp được nhận Giấy khen…

 
Toàn cảnh hội nghị

Tại lễ tổng kết này, Ban Chấp hành Hiệp hội đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong năm 2014. Tiếp tục tăng cường hơn nữa mối liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; kiện toàn tổ chức và hoạt động của các ban thuộc Hiệp hội, mở rộng các hoạt động tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp thành viên; khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các doanh nghiệp, tích cực phổ biến ,tuyên truyền các văn bản pháp luật ,nhất là các văn bản liên quan đến DN kịp thời đến các thành viên và hệ thống DN trong tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo những kiến thức kinh tế cơ bản và cần thiết cho các cán bộ, công nhân viên của các doanh nghiệp hội viên.    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tham gia Quỹ bảo lãnh tín dụng để hình thành Quỹ trong năm 2014 để doanh nghiệp tiếp cận được những nguồn vốn vay ưu đãi thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.