Văn bản

Thông báo tham gia lớp tập huấn kiến thức Khởi sự doanh nghiệp năm 2013

 

Kính gửi: Hội viên Hiệp hội doanh nghiệp
 
          Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức khởi sự doanh nghiệp năm 2013.
          Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết khởi sự doanh nghiệp và quản trị kinh doanh, lựa chọn ý tưởng kinh doanh, kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, nắm vững chuyên môn về kinh tế và trao đổi kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. Ban tổ chức mời các chuyên gia có kinh nghiệm của trung ương trực tiếp truyền đạt.
          Thời gian tổ chức: Khai giảng 8h30 ngày 24/8/2013, bế giảng 11h30 ngày 25/8/2013. ( Một ngày rưỡi).
          Địa điểm: Tại phòng 201 tầng 2 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên, khu đô thị Phú Lộc IV, TP Lạng Sơn.
          Đối tượng tham gia: Là lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
          Kinh phí: Kinh phí lớp học và các chi phí khác do Ban tổ chức tài trợ.
          Đây là chương trình thiết thực, đề nghị các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia. Mỗi đơn vị chọn cử 1 học viên tham gia, Danh sách đăng ký tham gia gửi về Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Phòng 102 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên, khu đô thị Phú Lộc IV, TP Lạng Sơn. Hoặc qua địa chỉ email: hhdnls@gmail.com trước ngày 18/8/2013.

Có 1 đính kèm:

STTTên fileKích thướcLink
1 TB THAM GIA LOP TAP HUAN.doc 32768 Tải xuống

Văn bản